Fodor, Pál (ed.): The Battle for Central Europe: The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). In: Leiden, Boston, Hollandia, Budapest, Magyarország: Koninklijke Brill NV., Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities 2019. pp. 569.

Fodor Pál–Pap Norbert: In Search of the Tomb of Sultan Süleyman in Szigetvár. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae LXXI. 2018/2. pp. 179–195.
Kovács, Gyöngyi: Osmanische Festungen in Südtransdanubien. Zur Erforschung von Szigetvár-Turbék. In: Ungarn Jahrbuch XXXIII. 2018. pp. 263–281.
Pap Norbert: The discovery of the tomb of Suleiman the Magnificent in Szigetvar (Hungary) and the geopolitical consequences. In: AAG Annual Meeting 2018 - New Orleans. Paper online, 2018. pp. 2.
Pap, Norbert – Kitanics, Máté: Die Erforschung der Türbe von Sultan Süleyman des Prächtigen bei Szigetvár (1903–2016). In: Ungarn Jahrbuch XXXIII. 2018. pp. 237–262.
Pap, Norbert – Kitanics, Máté: Military-Postmilitary Landscape of Szigetvár-Turbek (16–17. century). In: Klingorova, Kamila – Semian Michal (ed.), Military and Postmilitary Landscapes. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2018. pp. 24.
Pap, Norbert: Lugares geográficos da simbólica expansão cristã e muçulmana em Szigetvár. In: Lilón Domingó–Deák, Máté (ed.): Encuentros: Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado: Libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario. Pécs; Budapest: Universidad de Pécs Centro Iberoamericano; Fakultás Könyvkiadó, 2018. pp. 289-304.
Pap Norbert – Kitanics Máté – Gyenizse Péter – Hancz Erika – Bognár Zita – Tóth Tamás – Hámori Zoltán: Turbék oszmán városának azonosítása, történeti földrajzi, geofizikai és régészeti vizsgálatok. In: Cserny Tamás – Alpek B. Levente (szerk.): HUNGEO 2017: „Bányászat és környezet – harmóniában.” Magyar földtudományi szakemberek XIII. világtalálkozója: program és előadás kivonatok. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 2017. pp. 62.

Papp, Júlia: Reichshelden – Nationalhelden. Die tapfere ungarische Frau von Szigetvár in der Literatur und Kunst an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts in Wien und Pest-Buda. In: Wiener Geschichtsblätter, LXXII. 2017/4. pp. 347–365.

Papp Júlia: "Végy társadnak a harczba..." A vitéz szigetvári nő(k) a 19. századi képzőművészetben. In: Művészettörténeti Értesítő, LXVI. 2017/1. pp. 35-51.

Kitanics Máté - Hancz Erika - Tóth Tamás - Pap Norbert: A turbéki kegytemplom török előzményének kérdése. In: Történelmi szemle, 2017/1. pp. 1-18. 

Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017, 299 p.

Pap Norbert – Fodor Pál: Elősző. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 6-7.

Fodor Pál – Pap Norbert: Szulejmán szultán szigetvári sírkápolnája nyomában – a kutatástól a közpolitikáig. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 9–23.  

Pap Norbert – Kitanics Máté: Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbéjének kutatása (1903–2016). In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp.  25–47.

Kovács Gyöngyi: Oszmán erődítmények a Dél-Dunántúlon. Gondolatok Szigetvár–Turbék régészeti kutatásához. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 49–66.

Pap Norbert – Kitanics Máté – Gyenizse Péter – Hancz Erika – Bognár Zita – Tóth Tamás – Hámori Zoltán: Nagy Szulejmán szigetvári türbéje: történeti, geofizikai és régészeti vizsgálatok. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 67–88.

Hancz Erika: Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbe-palánkjának régészeti feltárása (2015–2016). In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 89–130.

Gyenizse Péter – Baranyai Edina – Bertók Gábor – Bognár Zita – Dezső József – Halmai Ákos – Hámori Zoltán – Sandó Norbert – Sebe Krisztina – Sümegi Pál – Szabó Szilárd – Tomor Pál – Tóth Tamás: A természettudományos vizsgálatok célja és módszertana Turbék zarándokváros és környéke kutatásában (2013–2016).  In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 163–176.

Kitanics Máté – Hancz Erika – Tóth Tamás – Pap Norbert: A turbéki kegytemplom török előzményének kérdése. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 177–195.

Hóvári János: Mohácstól Szigetvárig 1526–1566. Gyász és megdicsőülés a magyar történetírásban és a nemzeti emlékezetben. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp.  197–204.

Pap Norbert: Iszlám versus kereszténység – szimbolikus térfoglalás Szigetváron. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 205–242.

Bojtos Anita: Méltó ellenfelek: Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán a népi emlékezetben. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 243–273.

Papp Júlia: Szulejmán szultán halálának emlékezete a hazai képzőművészetben. In: Pap Norbert – Fodor Pál (szerk.): Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Pécs, Pannon Castrum Kft., 2017. pp. 275–299.
Pap Norbert – Kitanics Máté: Turbék – Szulejmán szultán zarándokvárosa. In: Somogy: Irodalom Művészet Kultúra, 2016/44: (4) pp. 50-54. 
Sokcsevits Dénes: A Zrínyiek újkori kultusza a horvátoknál. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 306–310.

Fazekas István: Szigetvár emlékezete a 16. században. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 288–290.

Papp Júlia: A vitéz szigetvári nő a 19. század elejének képzőművészetében. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 253–256.

Pap Norbert – Kitanics Máté: Mekkára tájolva. A szigetvári Szulejmán-türbe kutatása (másodközlés). In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 119–122.

Fodor Pál: A bólogató, halott szultán. Mikor halt meg Szulejmán? (másodközlés). In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 114–116.

Hóvári János: Szulejmán szultán 1566. évi hadjáratának indítékai: magyar-török helyzetkép a 16. század közepén. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 102–113.

Fodor Pál: Szigetvár 1566. évi ostroma. Az előzményektől a következményekig. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 60–67.

Hóvári János: Mohácstól Szigetvárig 1526–1566. Gyász és megdicsőülés a magyar történetírásban és nemzeti emlékezetben. In: Jánosi Zoltán (szerk.): Emlékpajzs Szigetvárnak. Budapest, Magyar Napló, 2016. pp. 33–40.

Fodor Pál – Varga Szabolcs: Zrínyi Miklós és Szulejmán halála. In: Történelmi Szemle, 2016/2. pp. 181–201.

Fodor Pál – Pap Norbert – Kitanics Máté: Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa. In: RUBICON, 2016/5–6. pp. 158–161.

Hóvári János – Fodor Pál: Szigetvár 1566. évi ostroma, Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán halála 450 év távlatában. In: Magyar Tudomány, 2016/9. pp. 1026–1029.

Fodor Pál: Szigetvár 1566. évi ostroma az előzményektől a következményekig. In: Magyar Tudomány, 2016/9. pp. 1041–1047.

Fodor Pál  Pap Norbert: Szulejmán szultán szigetvári sírkápolnája nyomában. In: Magyar Tudomány, 2016/9. pp. 1057–1066.

Fodor Pál: Szigetvár, 1566. In: Móser Zoltán (szerk.): A voltat nézni kegyelmesen. Budapest, Napkút Kiadó, 2016. pp. 58–63 (magyar), 65–70 (horvát), 71–77 (török), 79–85 (angol)

Fodor Pál – Varga Szabolcs: Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán halála. In: Történelmi Szemle, 2016/58:2 pp. 181–201.

Fodor Pál: A bólogató, halott szultán. Mikor halt meg Szulejmán? In: Múlt-kor Történelmi Magazin, 2016/nyár, pp. 51–53.
Fodor Pál: A nagyszerű hódító. In: Múlt-kor Történelmi Magazin, 2016/nyár, pp. 53.
Pap Norbert  Kitanics Máté: Mekkára tájolva. A szigetvári Szulejmán-türbe kutatása. In: Múlt-kor Történelmi Magazin, 2016/nyár, pp. 73–76.
Fodor Pál: A szigetvári ostromtól az oszmán emléktürbéig. Szulejmán szultán halála. In: Élet és Tudomány, 2016/71:36 pp. 1126–1128.
Papp Júlia: Female body – male body. The valiant Hungarian women of Eger and Szigetvár from the 16th century in historiography, literature and art. In: Cogent Arts and Humanities, 2016

Papp Júlia: A vitéz szigetvári nő(k) a 16–17. századi hazai irodalomban és történetírásban. In: Bicskei István et al (szerk.): In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debrecen, 2016. pp. 384–393.

Papp Júlia: „Végy társadnak a harcba…” A vitéz szigetvári nő a 19. század elejének képzőművészetében. In: Új Művészet. 2016. június, pp. 40–44.

Varga Szabolcs (szerk.): Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története. Budapest, 2016, 99 p.

Pap Norbert – Kitanics Máté – Gyenizse Péter – Hancz Erika – Bognár Zita – Tóth Tamás – Hámori Zoltán: Finding the tomb of Suleiman the Magnificient in Szigetvár, Hungary: historical, geophysical and archeological investigations. In: Die Erde, 2015/146:22 pp. 289–303.

Pap Norbert – Kitanics Máté: Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbéjének kutatása (1903–2015). In: Mediterrán és Balkán Fórum, 2015/IX:2 pp. 2–19.

Kovács Gyöngyi: Oszmán erődítmények a Dél-Dunántúlon – Gondolatok Szigetvár-Turbék régészeti kutatása előtt. In: Mediterrán és Balkán Fórum, 2015/IX: 2 pp. 20–33. (lásd: Pap N.–Kitanics M.)

Gárdonyi Máté: A turbéki kegyhely és a Segítő Szűzanya tisztelete, In: Mediterrán és Balkán Fórum, 2015/IX: 2 pp. 34–44. (lásd: Pap N.–Kitanics M.)