2018. június 23-án a Múzeumok Éjszakája keretében került sor az esztergomi dzsámiban (2500 Esztergom, Berényi Zsigmond u. 18.) „A Szulejmán-titok” című film vetítésére. A dokumentumfilm Szulejmán szultán Szigetvár-turbéki sírkomplexumának jelentőségén túl, a kutatók munkájáról, nehézségeiről és sikereiről is szól. A filmet forgató stáb Dr. Pap Norbert és Dr. Fodor Pál csapatával (Dr. Kitanics Máté, Dr. Gyenizse Péter, Hancz Erika) szoros együttműködésben, tudományos alapossággal, de az emberi szálat is figyelembe véve dolgozta fel az utóbbi évtizedek egyik magyar tudományos sikerének történetét. Borsody István 50 perces dokumentumfilmje az Omega-Kreatív gyártásában készült, producere Janovics Zoltán.

2018. május 25-én a budapesti Óbudai Gimnázium tanárai és diákjai érkeztek Szigetvárra, hogy megismerjék a város múltját, történetét. Elsőként a várat, majd a város főterét keresték fel (Oroszlán-szobor, Ali pasa dzsámi/Szent Rókus templom). Ezt követően ellátogattak a Magyar-Török Barátság Parkba, a turbéki kegytemplomhoz, majd a szőlőhegyi ásatási helyszínre is. A vendégeket Pap Norbert és Kitanics Máté kalauzolta.

2018. május 16-án a Kárpát–medence különböző részeiről református iskolák tanárai és diákjai látogattak Szigetvárra és Turbékra. A mintegy 40 fős közönség Kitanics Máté vezetésével felkereste a turbéki kegytemplomot és a szőlőhegyi ásatási helyszínt is, ahol részletes beszámolót kaptak Szigetvár 1566. évi ostromáról, Zrínyi Miklós és Szulejmán haláláról, valamint a kegytemplom és a szultáni sírkomplexum történetéről. 

2018. április 27-én 18.00 órakor került sor Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) „A Szulejmán-titok” című film vetítésére. A dokumentumfilm Szulejmán szultán Szigetvár-turbéki sírkomplexumának jelentőségén túl, a kutatók munkájáról, nehézségeiről és sikereiről is szól. A filmet forgató stáb Dr. Pap Norbert és Dr. Fodor Pál csapatával (Dr. Kitanics Máté, Dr. Gyenizse Péter, Hancz Erika) szoros együttműködésben, tudományos alapossággal, de az emberi szálat is figyelembe véve dolgozta fel az utóbbi évtizedek egyik magyar tudományos sikerének történetét. Borsody István 50 perces dokumentumfilmje az Omega-Kreatív gyártásában készült, producere Janovics Zoltán.

A Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében, a pécsi Jakováli Haszán dzsámiban 2017. június 24-én könyvbemutatóval egybekötött filmvetítést tartottak a kutatócsoport tagjai. A „Szulejmán sírkápolnája nyomában” című film levetítése után a „Szulejmán szultán Szigetváron” című kötetet Pintér Beáta, a dzsámi tárlatvezetője mutatta be a közönségnek. A jó hangulatú este keretein belül a vendégek Szulejmán-kutatásokkal kapcsolatos kérdéseire Dr. Pap Norbert, a kutatás társvezetője és Dr. Kitanics Máté válaszolt. 

A dombóvári városi könyvtárban 2017. június 16-án tartott könyvbemutatón és filmvetítésen a kutatócsoportot Dr. Pap Norbert kutatásvezető és Dr. Kitanics Máté képviselte. A 2013 óta folyó Szulejmán-kutatások eddigi eredményeit közlő, frissen megjelent „Szulejmán szultán Szigetváron” című kötetet Bán Emma könyvtárvezető felkérésére Dr. Szenyéri Zoltán gimnáziumi igazgató mutatta be a publikumnak.

A könyvbemutatót, majd a 30 perces filmvetítést követően, a színültig megtelt könyvtárhelységben a kutatók és az érdeklődők között hosszabb beszélgetésre került sor. 

2017. május 30-án az ankarai Middle East Technical University-n került megrendezésre az a nemzetközi tudományos konferencia, amely a „Szulejmán szultán szigetvári türbéjével és a palánkvárral kapcsolatos ásatások és kutatások” címet viselte. Az egynapos konferencián az előadások témái között szerepelt a kutatás történeti háttere, nagy hangsúlyt kaptak a módszertani és település-szerkezeti kérdések, de szó volt a különböző régészeti leletekről is.

Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója előadásában a szultán halálának és a zarándokváros kialakulásának datálásáról ismertette a legfrissebb eredményeket. Dr. Hóvári János Szigetvár történelmi örökségét és a török-magyar kapcsolatokat méltatta, kiemelve azt, hogy Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos is vendégeskedek az Oszmán Birodalomban emigrációjuk idején. 

Dr. Pap Norbert, a kutatás társvezetője az interdiszciplináris módszerekről és azok eredményeiről, valamint a kutatás jövőjéről és az elkövetkezendő feladatokról informálta a hallgatóságot. Előadásában kifejtette, hogy az épületkomplexumból eddig feltárták a türbét, a dzsámit, és a kolostor egy részét, azonban a körülötte található város feltárását a kutatás jövőbeni céljai közé sorolta.

Dr. Gyenizse Péter a Pécsi Tudományegyetem kutatója a földrajzi információs rendszerek működéséről, és a kutatás során, a távérzékeléssel, földtudományi módszerekkel elért eredményekről tájékoztatta a megjelenteket.

Dr. Kitanics Máté, a MTA tudományos munkatársa előadásában kifejtette, hogy a kutatócsoport multidiszciplináris kutatási módszerekkel (forráskutatás, geofizikai vizsgálat, régészeti feltárás, fénydetektoros vizsgálat) bizonyította be: a turbéki katolikus templomnak nem volt közvetlen, konkrét török előzménye.

A kutatás eredményeiről „Szulejmán szultán Szigetváron” címmel, 2017 tavaszán jelent meg tanulmánykötet. A kötet részletekbe nyúlóan ismerteti a kutatás összes diszciplínájának eredményét. 

A Megújuló értékeink című, a Kárpát-medence értékeit feltáró és bemutató sorozatban Bicsák Eszter készített 30 perces rádióműsort a Szulejmán szultán Szigetvár-turbéki sírkápolnája után folytatott legújabb kutatásokkal kapcsolatban.

Dr. Pap Norbert, a PTE TTK tanszékvezető egyetemi docense arról számolt be a hallgatóságnak, hogyan kezdődött a kutatás, milyen multidiszciplináris vizsgálatok zajlanak, valamint rávilágított arra is, hogy a több mint 110 éve folyó, korábban tévúton járó vizsgálatokhoz képest miben rejlik a legújabb kutatás sikere. Dr. Kitanics Máté, az MTA tudományos munkatársa a 16–18. századi írott források jelentőségét tárta a közönség elé, bemutatva ezek kulcsfontosságú szerepét a turbéki szőlőhegyen elterülő török kori rommező, illetve Szulejmán szultán sírkomplexumának beazonosításában. Dr. Gyenizse Péter, a PTE TTK docense a legmodernebb távérzékeléses módszerek hasznáról tájékoztatta a hallgatókat, illetve átfogó képet nyújtott arról, hogy a terület kijelölése után ezek hogyan segítették pontosan meghatározni a régészeti feltárás során előkerülő épületek, vagyis Szulejmán szultán türbéje, a mellette álló dzsámi és derviskolostor pontos meghatározását.

Mintegy keretbe foglalva a rádióműsort, az adást Dr. Pap Norbert gondolatai zárták, aki kiemelte, hogy a kutatás alapját a példaértékű, generációkon átívelő összefogás jelentette.

 

 Az interjút erre a linkre kattintva hallgathatja meg. 

A pécsi Jakováli Hasszán dzsámiban 2017. június 24-én 20 órakor, a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretén belül kerül sor a Szulejmán sírkápolnája nyomában c. dokumentumfilm vetítésére, valamint a Szulejmán szultán Szigetváron c. könyv bemutatására. A kutatás részleteiről Dr. Pap Norbert a PTE TTK tanszékvezető egyetemi docense, a kutatás társvezetője, illetve Dr. Kitanics Máté az MTA BTK tudományos munkatársa számol be a közönségnek.