A 2015. évi feltárást követően elvégzett kiegészítő geofizikai felmérés a türbétől északnyugatra Szulejmán szultán egykori mauzóleumának alaprajzához igen hasonló, de annál valamivel nagyobb épület részleteit mutatta ki, amelynél az előzetes vizsgálatok egy minaret alapozásának meglétét vetették fel. A feltételezett dzsámi mellett az épületsor harmadik eleme már ekkor jól láthatóan annak a cellákból álló derviskolostornak volt megfeleltethető, amely az 1664. évi téli hadjárat során keletkezett Esterházy Pál-féle vázlatrajzon került ábrázolásra.

A geofizikai felmérés során kirajzolódott dzsámi, illetve a derviskolostor északi szárnyának feltárására ezt követően 2016. május-júliusban került sor. Szintén ebben az időszakban történt meg a mintegy 5 m széles és 2,6 méter mély, a türbe-komplexumot és ezzel együtt a palánkvárat körülölelő árok beazonosítása és keresztmetszeti átvágása. A vizsgálatok szerint egykor ennek a belső, déli oldalához kapcsolódott a palánkfal, amelyet többször is megújítottak.

2015. december 9-én Budapesten tartott sajtótájékoztatót a kutatócsoport és a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA). A sajtótájékoztatón bejelentésre került, hogy a kutatócsoport Szigetvár-Turbékon minden bizonnyal Szulejmán szultán egykori türbéjét tárta fel és azonosította be. A feltárt épület közelében a geofizikai vizsgálatok alapján feltételezhetően egy dzsámi és egy kolostor helyezkedik el.

A sajtótájékoztatóról készült képek ide kattintva tekinthetők meg, a sajtóvisszhang pedig ezen a linken érhető el.

2015. október 5. és 2015. november 7. között Szigetvár-Turbékon, az alsó-szőlőhegyi vizsgálati területen a kutatócsoport régészeti munkálatokat végzett. Az ásatás során feltárt épület központi helyisége 7,8X7,8 méter. Északnyugati irányból, hármas osztatú előcsarnokon keresztül lehetett megközelíteni. Mihrábnak, minaretnek nincs nyoma. Az épületet kőlapokkal burkolták, a központi részén egy nagyméretű, 2 méter mély rablógödör került feltárásra, amelyet minden valószínűség szerint 17. század végi fosztogatók áshattak ki. Az egykori épület egyes szerencsésen fennmaradt építőelemei az isztambuli Szulejmán türbe díszítéseivel mutatnak rokonságot. Jelenleg minden arra mutat, hogy ez az épület lehetett a szulejmáni sírhely.

A feltárási munkák során készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

2015. szeptember 4-én a projekt résztvevői Szigetváron tartottak projektindító napot. Ennek keretén belül Szigetvár Város Önkormányzatának dísztermében elsőként a kutatási program átfogó ismertetésére és a szakmai vitára került sor. Ezt követően a kutatók terepbejáráson vettek részt, amely az Almás-patak mentét, a Turbéki kegytemplomot és a turbéki-zsibóti szőlőhegyet ölelte fel. Délután a várbeli ásatási tájékoztató után, a Zrínyi-napok keretén belül a Civitas Invicta kiállítás megnyitója és megtekintése zárta a közös munkát.