Ankarában tartottak konferenciát Szulejmán magyarországi türbéjének kutatásáról és feltárásáról

2017. május 30-án az ankarai Middle East Technical University-n került megrendezésre az a nemzetközi tudományos konferencia, amely a „Szulejmán szultán szigetvári türbéjével és a palánkvárral kapcsolatos ásatások és kutatások” címet viselte. Az egynapos konferencián az előadások témái között szerepelt a kutatás történeti háttere, nagy hangsúlyt kaptak a módszertani és település-szerkezeti kérdések, de szó volt a különböző régészeti leletekről is.

Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója előadásában a szultán halálának és a zarándokváros kialakulásának datálásáról ismertette a legfrissebb eredményeket. Dr. Hóvári János Szigetvár történelmi örökségét és a török-magyar kapcsolatokat méltatta, kiemelve azt, hogy Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos is vendégeskedek az Oszmán Birodalomban emigrációjuk idején. 

Dr. Pap Norbert, a kutatás társvezetője az interdiszciplináris módszerekről és azok eredményeiről, valamint a kutatás jövőjéről és az elkövetkezendő feladatokról informálta a hallgatóságot. Előadásában kifejtette, hogy az épületkomplexumból eddig feltárták a türbét, a dzsámit, és a kolostor egy részét, azonban a körülötte található város feltárását a kutatás jövőbeni céljai közé sorolta.

Dr. Gyenizse Péter a Pécsi Tudományegyetem kutatója a földrajzi információs rendszerek működéséről, és a kutatás során, a távérzékeléssel, földtudományi módszerekkel elért eredményekről tájékoztatta a megjelenteket.

Dr. Kitanics Máté, a MTA tudományos munkatársa előadásában kifejtette, hogy a kutatócsoport multidiszciplináris kutatási módszerekkel (forráskutatás, geofizikai vizsgálat, régészeti feltárás, fénydetektoros vizsgálat) bizonyította be: a turbéki katolikus templomnak nem volt közvetlen, konkrét török előzménye.

A kutatás eredményeiről „Szulejmán szultán Szigetváron” címmel, 2017 tavaszán jelent meg tanulmánykötet. A kötet részletekbe nyúlóan ismerteti a kutatás összes diszciplínájának eredményét.