Folytatódik Szulejmán szultán sírkomplexumának feltárása (2016)

A 2015. évi feltárást követően elvégzett kiegészítő geofizikai felmérés a türbétől északnyugatra Szulejmán szultán egykori mauzóleumának alaprajzához igen hasonló, de annál valamivel nagyobb épület részleteit mutatta ki, amelynél az előzetes vizsgálatok egy minaret alapozásának meglétét vetették fel. A feltételezett dzsámi mellett az épületsor harmadik eleme már ekkor jól láthatóan annak a cellákból álló derviskolostornak volt megfeleltethető, amely az 1664. évi téli hadjárat során keletkezett Esterházy Pál-féle vázlatrajzon került ábrázolásra. A geofizikai felmérés során kirajzolódott dzsámi, illetve a derviskolostor északi szárnyának feltárására ezt követően 2016. május-júliusban került sor.